Domovní řád

Vážení hosté, rádi bychom vás informovali, že během pobytu na území všech našich ubytovacích zařízení jste povinni dodržovat níže uvedený domovní řád! Dále bychom vás chtěli informovat, že s využitím našich služeb souhlasíte s níže uvedeným domovním řádem a zavazujete se jej dodržovat.

1. Naše "recepcia" je otvorená počas dňa príchodu našich hostí. Ak máte otázky alebo potrebujete pomoc, neváhajte sa obrátiť na našich kolegov alebo mimo otváracích hodín recepcie volajte na tento telefónne číslo: 0036-20/225-8400
2. Na každém ubytovacím zařízení je k dispozici Wi-Fi, jejíž přístupové údaje jsou zveřejněny v ubytovacím zařízení.
3. Na území ubytovacích zařízení se každý zdržuje na vlastní nebezpečí, a také zařízení, používané předměty a vybavení může každý používat jen na vlastní nebezpečí!
4. Informace o platných cenách, poplatcích za služby a otevírací době můžete získat od našich zaměstnanců.
5. Při příjezdu musí všichni naši hosté na vyžádání předložit našim "recepcím" své osobní doklady pro účely ověření identity a registrace dat. Tímto vyhoví povinnosti poskytování údajů stanovené platnými zákony.
6. Zaměstnanci ubytovacích zařízení určení k tomuto účelu mají kdykoli právo ověřit oprávněnost využívání služeb.
7. Děti do 4 let věku mohou využívat služby ubytovacích zařízení zdarma.
8. Ubytování je možné obsadit v den příjezdu od 14:00 do 20:00. V jinou dobu není možné se přihlásit ani za příplatek. Ubytovací zařízení je nutné opustit v den odjezdu do 10:00.
9. V prostorách společných místností ubytovacích zařízení je podle zákona přísně ZAKÁZÁNO kouřit! Kouřit je dovoleno pouze na vyhrazených místech. Váženým kuřákům děkujeme, že v zájmu udržení čistoty na celém území ubytovacích zařízení nevyhazují nedopalky, ale umisťují je do vyhrazených nádob. Děkujeme!
10. Na území ubytovacích zařízení je zakázáno dobíjet elektrická auta, mýt auta, odpadky, zavlažovat, vylévat vodu s mýdlem!
11. Rádi bychom upozornili naše milé hosty, že v centrální oblasti města Siófok je povinné platit parkovné. Parkování na dvoře ubytovacích zařízení a před ním na ulici je zdarma. Za škody vzniklé na vozidlech zaparkovaných v areálu ubytovacích zařízení a na ulici ani za věci v nich nezanechané nepřebíráme žádnou odpovědnost.
12. Domácí zvířata jsou na území ubytovacích zařízení povolena pouze po předchozí domluvě. Psy je možné na území ubytovacích zařízení vést pouze na vodítku a jejich odpadky musí jejich majitelé okamžitě uklidit.
13. Zakládat oheň, zapalovat svíčky nebo vonné tyčinky je na celém území ubytovacích zařízení přísně zakázáno!
14. Pokyny, instrukce majitelů / provozovatelů / zaměstnanců ubytovacích zařízení musí všichni hosté dodržovat.
15. Jakoukoliv mimořádnou událost – osobní zranění, požár, přítomnost nebezpečného zařízení nebo předmětu – prosím, nahlaste personálu, který je oprávněn a povinen zasáhnout.
16. Majitelé / provozovatelé ubytovacích zařízení nepřebírají odpovědnost za ztrátu nebo krádež cenností, nemohou být povinni k náhradě škody způsobené přírodními katastrofami, požárem, nebo událostmi mimo jejich kontrolu (např. výpadek proudu, úder blesku).
17. Nalezené předměty prosím odevzdejte zaměstnancům ubytovacích zařízení, a pokud se ozve oprávněný vlastník nalezeného předmětu, musí převzetí potvrdit předložením svého občanského průkazu a podpisem.
18. Pro bezpečnost hostů je celé území ubytovacích zařízení monitorováno kamerami, jejichž záznamy smí majitel ubytovacího zařízení předat pouze orgánům činným v trestním řízení.
19. Je zakázáno odnášet nebo vynášet vybavení patřící k ubytovacím zařízením z jejich území.
20. Kdo používá zařízení, vybavení nebo majetek ubytovacích zařízení neúčelně, například úmyslně nebo nedbalostí je poškodí nebo neoprávněně odcizí, čímž způsobí škodu, je povinen nahradit způsobenou škodu ve výši nové koupění ceny. V opačném případě majitelé ubytovacího zařízení informují příslušný úřad.
21. Při odchodu z ubytovacího zařízení prosíme vždy zavřete dveře a okna a pokud je k dispozici alarm, aktivujte ho ve prospěch ochrany vašich věcí a ubytovacího zařízení.
22. Prosíme vás, abyste udržovali vnější i vnitřní prostory ubytovacích zařízení čisté. Myslete i na hosty, kteří přijdou po vás.
23. Za děti nesou zodpovědnost jejich rodiče, doprovod nebo vedoucí skupin. Prosíme, udržujte děti neustále pod dohledem! Za dodržování domovního řádu jsou zodpovědní rodiče nebo pedagogové i za děti, které s nimi pobývají.
24. Na území ubytovacích zařízení je po 22.00 hodině přísně zakázáno rušit klid ostatních hostů. Na celém území ubytovacích zařízení je nepřetržitě zakázáno vytvářet hluk, používat vlastní zesilovače zvuku, kterými by mohli hosté rušit ostatní ve svém odpočinku. Majitelé / provozovatelé ubytovacích zařízení si vyhrazují právo nepřijímat hosty, kteří ruší klid ostatních nebo se chovají skandálně, a okamžitě je z ubytovacího zařízení vykázat.
25. Prosíme naše hosty, aby svou spokojenost, uznání, nespokojenost s poskytovanými službami, kvalitou, chováním obsluhujícího personálu a provozem zařízení sdělili e-mailem, aby bylo možné okamžitě zlepšit kvalitu našich služeb.
26. V případě provozování prostituce ihned informujeme Policii!
27. Odmítáme registraci osob, které se chovají skandálně, jsou opilé nebo pod vlivem jakýchkoli drog, a v takovém případě neprovedeme žádnou refundaci.

office@siofokszallas.info

Prosíme o dodržování výše uvedených pravidel, abyste přispěli k hladkému chodu našich ubytovacích zařízení, tak aby se u nás každý host cítil dobře! Děkujeme!

Přejeme vám příjemný odpočinek!

Tým Siófok Szállás Info