Házirend

Tisztelt Vendégeink, szeretnénk tájékoztatni Önöket, hogy az alább részletezett házirendet összes szálláshelyünk területén tartózkodásuk időtartam alatt kötelesek betartani! Szeretnénk tájékoztatni továbbá Önöket, hogy a szolgáltatás igénybevételének kezdetével elfogadják az alább foglalt házirendet és kötelezettséget vállalnak annak betartására.

 1. A „recepciónk” vendégeink érkezésének napjain tart nyitva. Ha kérdése lenne, illetve segítségre lenne szüksége forduljon bizalommal kollégáinkhoz, vagy a „recepció” nyitvatartási idején túl hívja ezt a telefonszámot: 0036-20/225-8400
 2. Minden szálláshelyen elérhető Wi-Fi aminek elérhetőségei a szálláshelyen fel van tűntetve.
 3. A szálláshelyek területén mindenki saját felelősségre tartózkodhat, továbbá a létesítményeit, használti tárgyait és eszközeit mindenki csak saját felelősségére használhatja!
 4. Az érvényben lévő árakról, szolgáltatási díjakról, a nyitvatartásiidő rendjéről a kollégáinktól kaphat tájékoztatást.
 5. Érkezéskor minden vendégünknek kérésre a „recepciós” kollégáinknak személyi okmányaikat adategyeztetés és adat rögzítés céljából kötelező átadni. Ezzel a hatályos törvények által előírt adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tenni.
 6. A szálláshelyek erre kijelölt alkalmazottai, bármikor jogosultak a szolgáltatások igénybevételének jogosságát ellenőrizni.
 7. A 4 év alatti gyermekek a szálláshelyek szolgáltatásait ingyenesen vehetik igénybe.
 8. A szálláshely elfoglalására az érkezés napján 14 órától 20 óráig van lehetőség. Ettől eltérő időpontban felár ellenében sincs lehetőség a bejelentkezésre. A szálláshelyet az elutazás napján 10 óráig kell elhagyni.
 9. A szálláshelyek közösségi helyiségeiben törvény által előírtan dohányozni szigorúan TILOS! Dohányozni csak az arra kijelölt helyeken szabad. Tisztelettel megkérjük dohányzó vendégeinket, hogy a tisztaság folyamatos fenntartásának elősegítésének érdekében a szálláshelyek teljes területén a csikkeket ne szórják szét, hanem az arra kijelölt tárolóedényekbe tegyék bele. Köszönjük szépen!
 10. A szálláshelyek területén elektromos autót tölteni, autót mosni, szemetelni, locsolni, mosószeres vizet kiönteni tilos!
 11. Felszeretnénk hívni kedves vendégeink figyelmét, hogy Siófok város központi területén parkolási díj fizetése kötelező. A szálláshelyek udvarán és előtte az utcai parkolás ingyenes. A szálláshelyek saját udvari és az utcai parkolókban elhelyezett gépjárművekben keletkezett károkért  és azokban hagyott értékekért semmilyen felelősséget nem vállalunk.
 12. A szálláshelyek területére háziállatot csak előzetes egyeztetés után lehet behozni. Kutyát a szálláshelyek területén csak pórázon lehet vezetni, azok hulladékát gazdájuknak azonnal el kell takarítani.
 13. Tüzet rakni, gyertyát vagy illatosítót gyújtani a szálláshelyek egész területén szigorúan tilos!
 14. A szálláshelyek tulajdonosainak / üzemeltetőinek / alkalmazottainak utasításait, útmutatásait minden vendégnek be kell tartani.
 15. Bármilyen rendkívüli eseményt – személyi sérülés, tűzeset, balesetveszélyes eszköz vagy tárgy jelenlétét – kérjük, jelezzék a személyzetnek, akik intézkedésre jogosultak és kötelesek.
 16.  A szálláshelyek tulajdonosai / üzemeltetői nem vállalnak felelősséget az értékek elvesztése vagy lopás esetén, kártérítésre nem kötelezhető természeti csapás, tűz, illetve önhibáján kívül történt eseményekből eredő károkért (pl: áramszünet, villámcsapás).
 17. A talált tárgyakat a szálláshelyek dolgozóinak kérjük szépen leadni, amennyiben a talált tárgy jogos tulajdonosa jelentkezik, személyi igazolványának felmutatásával és aláírásával kell az átvételt igazolnia.
 18. A vendégek biztonsága érdekében a szálláshelyek egész területe kamerákkal ellenőrzött, aminek felvételeit a szálláshely tulajdonosa kizárólag hatósági szervnek köteles átadni.
 19. A szálláshelyekhez tartozó felszerelési tárgyakat tilos kivinni, illetve elvinni annak területéről.
 20. Aki a szálláshelyek berendezéseit, eszközeit, felszereléseit, vagyontárgyait nem rendeltetésszerűen használja, így például szándékosan vagy gondatlanságból megrongálja, jogosulatlanul eltulajdonítja, és ezzel kárt okoz, köteles az okozott kárt az újkori megvásárlási árán megtéríteni. Ellenkező esetben a szálláshely tulajdonosai értesítik a megfelelő hatóságot.
 21. A szálláshelyről való távozáskor minden esetben kérjük zárják be az ajtókat-ablakokat és ha van riasztó rendszer azt aktiválják az értékeik és a szálláshely megóvásának érdekében
 22. Kérjük szépen Önöket, hogy a szálláshelyek külső területét és belső helységeit tartsák tisztán. Gondoljanak az Önök után érkező vendégre is.
 23. A gyerekekért szüleik, illetve kísérőik, csoportvezetőik felelnek. Kérjük a gyerekeket folyamatos felügyelet alatt tartani! A házirend betartásáért a szülő, vagy a pedagógus a vele együtt üdülő gyermekekért is felelős.
 24. A szálláshelyek területén 22.00 óra után a többi vendég nyugalmát zavarni szigorúan tilos. A szálláshelyek teljes területén 0-24 órában tilos a hangoskodás, saját hangosítás használata, amivel a többi vendéget zavarhatja pihenésében. A szálláshelyek tulajdonosai / üzemeltetői fenntartják a jogot, hogy a többi vendéget nyugalmában zavaró, botrányosan viselkedő vendégeket ne fogadja, illetve a szálláshelyek területéről azonnali hatállyal kitiltsa.
 25. Vendégeink elégedettségüket, elismerésüket, nem tetszésüket a szolgáltatás módjára, minőségére, a kiszolgáló személyzet magatartására vonatkozóan és a létesítmény üzemeltetésével kapcsolatos észrevételeiket kérjük emailben jelezzék a szolgáltatásaink minőségének azonnali javításának érdekében.
 26. Prostitúciós tevékenység végzése esetén azonnal értesítjük a Rendőrséget!
 27. Megbotránkoztatóan viselkedő, ittas, vagy bármilyen kábítószer hatása alatt lévő személyektől megtagadjuk a bejelentkezést és semmit sem fizetünk vissza.

office@siofokszallas.info

Kérjük a fentiek betartásával, járuljon hozzá szálláshelyeink zökkenőmentes működéséhez, hogy minden kedves Vendégünk jól érezhesse magát! Köszönjük szépen!

Kellemes pihenést kívánunk!

Siófok Szállás Info
csapata