Regulamin

Szanowni Goście, chcielibyśmy poinformować Państwa, że podczas pobytu na terenie wszystkich naszych obiektów zakwaterowania zobowiązani są Państwo do przestrzegania poniższego regulaminu! Chcielibyśmy również poinformować, że rozpoczęcie korzystania z usługi oznacza akceptację poniższego regulaminu i zobowiązanie się do jego przestrzegania.

1. Nasza "recepcja" jest otwarta w dni przyjazdu naszych gości. W przypadku pytań lub potrzeby pomocy, prosimy o kontakt z naszymi pracownikami lub poza godzinami otwarcia recepcji prosimy o kontakt pod tym numerem telefonu: 0036-20/225-8400
2. W każdym miejscu zakwaterowania dostępne jest Wi-Fi, którego dane dostępowe są wywieszone na terenie obiektu.
3. Pobyt na terenie obiektów zakwaterowania odbywa się na własną odpowiedzialność, a korzystanie z obiektów, przedmiotów użytkowych i urządzeń jest możliwe wyłącznie na własne ryzyko!
4. Informacji o obowiązujących cenach, opłatach za usługi oraz o godzinach otwarcia można uzyskać od naszych pracowników.
5. Przy przyjeździe wszyscy nasi goście są zobowiązani na żądanie przedstawić naszym pracownikom recepcji swoje dokumenty tożsamości w celu weryfikacji danych i rejestracji. Jest to zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi dostarczania danych.
6. Pracownicy obiektów zakwaterowania wyznaczeni do tego celu mogą w dowolnym momencie sprawdzić uprawnienia do korzystania z usług.
7. Dzieci poniżej 4 roku życia mogą korzystać z usług obiektów zakwaterowania bezpłatnie.
8. Zakwaterowanie w obiekcie jest możliwe w dniu przyjazdu od godziny 14:00 do 20:00. W innych godzinach nie ma możliwości zameldowania, nawet za dodatkową opłatą. Obiekt należy opuścić w dniu wyjazdu do godziny 10:00.
9. W pomieszczeniach wspólnych obiektów zakwaterowania palenie jest surowo ZABRONIONE zgodnie z prawem! Palenie dozwolone jest wyłącznie w wyznaczonych do tego miejscach. Z szacunkiem prosimy naszych gości palących o nie rozrzucanie niedopałków na terenie obiektu, a o umieszczanie ich w przeznaczonych do tego pojemnikach. Bardzo dziękujemy!
10. Na terenie obiektów zakwaterowania zabrania się ładowania samochodów elektrycznych, mycia samochodów, śmiecenia, podlewania, wylewania wody z detergentami!
11. Chcielibyśmy zwrócić uwagę naszych drogich gości, że w centralnej części miasta Siófok obowiązują opłaty za parkowanie. Parkowanie na podwórku obiektów zakwaterowania i na ulicy przed nimi jest bezpłatne. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w pojazdach zaparkowanych na podwórku obiektów i na ulicy oraz za wartości w nich pozostawione.
12. Na teren obiektów zakwaterowania zwierzęta domowe można wprowadzić tylko po wcześniejszym uzgodnieniu. Psy na terenie obiektów muszą być prowadzone na smyczy, a ich odpady muszą być natychmiast sprzątane przez ich właścicieli.
13. Rozpalanie ognia, zapalanie świec lub odświeżaczy powietrza na całym terenie obiektów zakwaterowania jest surowo zabronione!
14. Instrukcje i wskazówki właścicieli / operatorów / pracowników obiektów zakwaterowania muszą być przestrzegane przez wszystkich gości.
15. Prosimy o zgłaszanie wszelkich nadzwyczajnych zdarzeń – urazów osobistych, pożaru, obecności niebezpiecznych urządzeń lub przedmiotów – personelowi, który jest uprawniony i zobowiązany do podjęcia działań.
16. Właściciele / operatorzy obiektów zakwaterowania nie ponoszą odpowiedzialności za utratę lub kradzież wartości, nie mogą być zobowiązani do odszkodowania za szkody spowodowane klęskami żywiołowymi, pożarem lub zdarzeniami leżącymi poza ich kontrolą (np. przerwy w dostawie prądu, uderzenia pioruna).
17. Znalezione przedmioty prosimy oddawać pracownikom obiektów zakwaterowania; w przypadku odebrania znalezionego przedmiotu przez jego prawowitego właściciela, odbiór powinien być potwierdzony poprzez okazanie dowodu tożsamości i podpis.
18. Dla bezpieczeństwa gości, teren całego obiektu zakwaterowania jest monitorowany kamerami, a nagrania mogą być przekazane wyłącznie na żądanie organów ścigania przez właściciela obiektu.
19. Zabronione jest wynoszenie lub zabieranie wyposażenia należącego do obiektów zakwaterowania poza ich teren.
20. Osoba, która używa wyposażenia obiektów zakwaterowania, urządzeń, sprzętów lub mienia niezgodnie z przeznaczeniem, na przykład celowo lub przez nieostrożność je uszkadza, przywłaszcza sobie bezprawnie, powodując szkodę, zobowiązana jest do pokrycia tej szkody według ceny nowego zakupu. W przeciwnym razie właściciele obiektu zakwaterowania powiadomią odpowiednie organy.
21. Przy opuszczaniu obiektu zakwaterowania prosimy zawsze zamykać drzwi i okna, a jeśli jest dostępny system alarmowy, prosimy go aktywować dla ochrony Waszych wartości oraz obiektu.
22. Prosimy o utrzymanie czystości na zewnętrznych terenach obiektów zakwaterowania oraz w pomieszczeniach wewnętrznych. Pomyślcie o gościach, którzy przyjadą po Was.
23. Za dzieci odpowiadają ich rodzice, opiekunowie lub liderzy grup. Prosimy o stałe nadzorowanie dzieci! Za przestrzeganie regulaminu odpowiada rodzic lub nauczyciel również za dzieci przebywające z nim na wakacjach.
24. Na terenie obiektów zakwaterowania po godzinie 22:00 surowo zabrania się zakłócania spokoju innych gości. W całym obiekcie zakwaterowania przez całą dobę zabronione jest hałasowanie, używanie własnych systemów nagłośnieniowych, które mogą zakłócić spokój innych gości. Właściciele / operatorzy obiektów zakwaterowania zastrzegają sobie prawo do niewpuszczania gości, którzy zachowują się skandalicznie, lub do natychmiastowego usunięcia ich z terenu obiektu.
25. Prosimy naszych gości o informowanie nas drogą mailową o ich zadowoleniu, uznaniu, niezadowoleniu ze sposobu świadczenia usług, jakości, zachowania personelu obsługującego oraz uwagach dotyczących funkcjonowania obiektu w celu natychmiastowego poprawienia jakości naszych usług.
26. W przypadku prowadzenia działalności prostytucyjnej niezwłocznie powiadamiamy Policję!
27. Od osób zachowujących się skandalicznie, będących pod wpływem alkoholu lub jakichkolwiek środków odurzających odmawiamy zameldowania i nie dokonujemy żadnych zwrotów kosztów.

office@siofokszallas.info

Prosimy o przestrzeganie powyższych zasad, aby przyczynić się do płynnego funkcjonowania naszych obiektów zakwaterowania, tak aby wszyscy nasi drodzy Goście mogli dobrze się bawić! Serdecznie dziękujemy!

Życzymy przyjemnego wypoczynku!

Zespół Siófok Szállás Info